ITEM METADATA RECORD
Title: Newspaper coverage of crime in Belgium. Offenders and victims: sad stars?
Authors: De Cock, Rozane #
Issue Date: 2004
Conference: The Balkan Studies Seminars: International Journalism, Communication and the Media location:Olympia, Greece date:15 July 2004
Abstract: Alhoewel gerechtsverslaggeving kan bijdragen tot kennisverruiming over de werking van justitie bij het brede publiek, houden heel wat rechtsspecialisten, mediawatchers en ethici hun hart vast bij de aan de gang zijnde verschuiving. In Amerikaans onderzoek van onder meer Fox & Van Sickel is niet alleen sprake van een toename aan gerechtelijk nieuws (onder meer de mainstream media tonen meer en meer interesse), ook de stijl van de verslaggeving verandert. De schokkende en sappige aspecten van de misdaden worden overbelicht waardoor de ontspanningsfunctie van de pers de bovenhand haalt en de educatieve/informatieve rol naar het achterplan verdwijnt. Dit leidt tot een type verslaggeving dat Fox & Van Sickel “tabloid justice” zijn gaan noemen. We passen deze visie toe op de verslaggeving over misdaad in België.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Institute for Media Studies
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.