ITEM METADATA RECORD
Title: Neurologie en incontinentie anno 1999
Authors: De Ridder, Dirk # ×
Issue Date: Apr-1999
Publisher: Acta Medica Belgica
Series Title: Acta urologica belgica vol:67 issue:1 pages:11-14
Abstract: Neuro-urologie en incontinentie werden geruime tijd stiefmoederlijk behandeld binnen de urologie. Er was een beperkte groep geïnteresseerden voor de urodynamische aspecten van de lager urinaire tractus en ook het therapeutisch armamentarium was beperkt. De laatste jaren echter is er een heropleving van de interesse voor deze pathologie. Nieuwe behandelingsmethoden zoals neuromodulatie en -stimulatie en nieuwere medicaties zijn het therapeutisch armamentarium komen vervoegen. Deze vernieuwde interesse vond zijn weerslag in het recente congres van de European Association of Urology. Hierna volgend worden per topic de belangrijkste mededelingen besproken.
ISSN: 0001-7183
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.