ITEM METADATA RECORD
Title: Het Euclidisch algoritme: varianten en toepassingen
Authors: Bultheel, Adhemar
Van Barel, Marc
Issue Date: 1996
Publisher: Dept. Computerwetenschappen, K.U.Leuven
Host Document: Computerwetenschappen: van vectorruimte tot hyperruimte pages:269-294
Abstract: Uitgaande van het oorspronkelijk algoritme van Euclides geven we aan hoe dezelfde recursiebetrekking te herkennen is in het algoritme van Chebyshev voor het opstellen van kettingbreukontwikkelingen, in de recursie voor formele orthogonale veeltermen, in het Lanczos algoritme voor het iteratief oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen en eigenwaardeproblemen, in het Berlekamp-Massey algoritme voor minimale partiële realisatie, in algoritmen voor foutenverbeterende codes, in de stabiliteitsanalyse van veeltermen en in snelle algoritmen voor Hankel matrices.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Numerical Analysis and Applied Mathematics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
lb.pdfpreprint Published 211KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.