ITEM METADATA RECORD
Title: Met bloed geschreven? Longitudinale kwantitatieve inhoudsanalyse van assisenverslagen in Vlaamse kranten
Authors: De Cock, Rozane #
Issue Date: 2007
Conference: Etmaal van de communicatiewetenschap location:Antwerpen date:7-8 february 2007
Abstract: Gerechtsverslaggeving kan bijdragen tot kennisverruiming over de werking van justitie bij het brede publiek. Toch gaan steeds vaker kritische stemmen op die stellen dat die verslaggeving almaar toeneemt en sensationeler wordt waardoor er sprake is van ‘tabloid justice’: het lijkt alsof de pers bepaalt wie schuldig is en wie niet (Fox & Van Sickel, 2001, p 72). De schokkende en sappige aspecten van de misdaden worden volgens de critici overbelicht waardoor de ontspanningsfunctie van de pers de bovenhand haalt en de informatieve rol naar het achterplan verdwijnt.
Ons onderzoek wil nagaan of er effectief sprake is van een toenemende persaandacht en of er een stijlverandering valt op te tekenen in de berichtgeving door de tijd. Ons onderzoek zoomt in op de zwaarste misdrijven: de misdaden die in België behandeld worden door de volksjury en magistraten van het hof van assisen. We voerden hiervoor een kwantitatieve inhoudsanalyse uit op 578 krantenartikels over assisenzaken in 1919, 1939, 1959, 1979 en 1999. Alle nu nog te verkrijgen Vlaamse kranten behalve De Tijd werden opgenomen in de steekproef. Na het berekenen van de intercodeurbetrouwbaarheid werden alleen de variabelen met een voldoende hoge alfa-waarde opgenomen in de analyses.
De resultaten geven aan dat de persaandacht voor assisen niet zonder meer toeneemt van onderzocht jaar tot jaar. Zo vinden we het grootst aantal assisenverslagen terug in 1959. De gemiddeld grootste artikels zijn producten uit 1959 en 1999. Het recentste jaartal deelt hier de eerste plaats omwille van het toegenomen fotomateriaal en de titeloppervlakte. Opvallend is dat assisenverslagen uit 1999 evenveel tekstoppervlakte bevatten als artikels uit 1939 en 1979. Inhoudelijke verschillen kunnen dus niet te wijten zijn aan slinkende tekstruimtes. Toch zien we dat bv. uitleg over juridische termen in 1999 vijf keer minder voorkomt dan in 1979 en drie keer minder dan in 1939. Het weergeven van bloederige details neemt toe tot 1979 en blijft vanaf dan op hetzelfde peil hangen. Het geslacht en de leeftijd van de beschuldigde is gekoppeld aan de persaandacht voor een zaak. Zo zien we dat vrouwelijke beschuldigden grotere titels krijgen en meer foto’s dan mannen. Hoe jonger de beschuldigde, hoe groter het artikel en de titel en hoe meer fotomateriaal erbij hoort. Kranten tonen in 1999 merkelijk meer begrip voor de situatie van de beschuldigden en naarmate de jaren vorderen wordt de toon van de artikels minder fel uitgesproken (‘sterk zakelijk’ en ‘sterk intentioneel’ worden ‘eerder zakelijk’ en ‘eerder intentioneel’). De tijd van assisenverslagen met écht scherpe kanten lijkt dus voorbij.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Institute for Media Studies
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.