ITEM METADATA RECORD
Title: Arbeid, klasse en sociale ongelijkheid: nieuwe variaties op een oud thema
Authors: van Hoof, Jacques ×
Van Hootegem, Geert #
Issue Date: 1995
Publisher: Stichting Gerrit Kreveld
Series Title: Samenleving en Politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme vol:2 issue:6 pages:3-13
Abstract: Nog niet zolang geleden dachten sommige sociale wetenschappers het klassenbegrip voorgoed te kunnen opbergen. Het begrip zou niet bruikbaar meer zijn om de ingrijpende maatschappelijke veranderingen te kunnen duiden. Ook voor de beleidsvorming zou het klassenbegrip niet meer relevant zijn. Recent onderzoek wijst evenwel uit dat dat een overhaast besluit is geweest. Het klassenbegrip is terug, springlevend en taaier dan ooit.
ISSN: 1372-0740
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.