ITEM METADATA RECORD
Title: Deel en heers! Arbeidsdeling als determinant van contractuele flexibiliteit
Authors: Gryp, Stijn #
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Leuven date:29 mei 2008
Abstract: De laatste twee decennia kan het thema arbeidsflexibiliteit op een grote belangstelling rekenen. Dit ligt zonder twijfel aan het belang dat arbeidsflexibiliteit wordt toegedicht als organisatiepraktijk om in te spelen op socio-economische veranderingen in de omgeving van ondernemingen. De voedingsbodem voor het gebruik van arbeidsflexibiliteit wordt hiermee in de omgeving van organisaties gesitueerd. De keuze voor deze of gene vorm van flexibele arbeid wordt echter zowel door externe als interne elementen gestuurd (zie bv. Davis-Blake &Uzzi, 1993; Uzzi & Barsness, 1998; Houseman, 2001; Kalleberg & Marsden, 2005). Sommige determinanten komen echter maar partieel aan bod. Zo is het vruchteloos zoeken naar een omvattende behandeling van de arbeidsdeling als determinant van arbeidsflexibiliteit (Van Hootegem, 2000). Onderzoek dat elementen hiervan in rekening brengt, doet dit dikwijls in beperkte mate (zie bv. Davis-Blake & Uzzi, 1993; Kalleberg & Schmidt, 1996; Uzzi & Barsness, 1998; Lautsch, 2002; Masters & Miles, 2002; Nesheim, 2003). Zonder kennis over de invloed van de arbeidsdeling op het gebruik en de verspreiding van arbeidsflexibiliteit, blijft het antwoord op de cruciale vraag hoe ongelijkheden binnen en buiten organisaties vorm krijgen, echter onvolledig (Uzzi & Barsness, 1998). In dit artikel wordt dan ook ingespeeld op het tekort aan kennis over de arbeidsdeling als determinant van flexibele arbeid. Dit gebeurt door zowel theoretisch als empirisch te onderzoeken op welke wijze verschillende kenmerken van de arbeidsdeling (zoals de span of control, het aantal hiërarchische niveaus, de breedte en samenstelling van de jobs) een invloed uitoefenen op de inzet van tijdelijke en uitzendarbeid in bedrijfsvestigingen. Beide vormen van contractuele arbeidsflexibiliteit worden zowel geïsoleerd als in combinatie bestudeerd. Voor de analyses maken we gebruik van gegevens over een 300-tal Vlaamse bedrijfsvestigingen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.