ITEM METADATA RECORD
Title: Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch tewerkstellingsbeleid: onbekend, maar niet onbemind
Authors: Verpoorten, Rika
Beckers, Mieke
Verschraegen, Gert #
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Leuven date:29 mei 2008
Abstract: Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het voornaamste Europese beleidsinstrument voor het financieren van projecten die moeten bijdragen aan de tewerkstellingsmogelijkheden van de Europese burgers. Sinds zijn oprichting in 1957 heeft het Fonds een toenemende invloed op het tewerkstellingsbeleid van de lidstaten. Op het einde van de jaren 1990 bereikte deze groei zijn hoogtepunt, met de koppeling van het ESF aan de Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS). Ondanks deze evolutie is wetenschappelijk onderzoek naar de werking en de impact van het ESF op het nationaal tewerkstellingsbeleid eerder schaars. Met dit artikel pogen we deze lacune op te vullen door na te gaan of en welke invloed het ESF gehad heeft op het Belgisch tewerkstellingsbeleid. Om een accuraat beeld te krijgen van de manier waarop het ESF het arbeidsmarktbeleid beïnvloed heeft, belichten we een periode van ongeveer 20 jaar (1988-2006). Op basis van analyses van beleidsdocumenten en interviews met experten stellen we vast dat de financiële impulsen van het ESF niet enkel belangrijke inhoudelijke, maar ook procedurele veranderingen teweeg gebracht hebben in het tewerkstellingsbeleid van de Belgische regio's. Ondanks de onbekendheid van het ESF op academisch niveau, lijkt het niet onbemind te zijn gebleven op beleidsniveau. Zo stimuleerde het ESF een verregaande samenwerking tussen publieke en private actoren (partnerschap), een activeringsbeleid voor jonge werkzoekenden, het streven naar gendergelijheid op de werkvloer, etc.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.