ITEM METADATA RECORD
Title: Economische gevolgen na een relatiebreuk: verschillen tussen huwelijks- en samenwoonbreuken
Authors: Mortelmans, Dimitri
de Regt, Sabrina
Van den Troost, Ann #
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Leuven date:29 mei 2008
Abstract: De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van echtscheiding. Als rode draad door de resultaten heen zien we een achteruitgang in de economische toestand van vrouwen. De meeste studies concentreren zich op het uiteenvallen van het huwelijk. Er is beduidend minder bekend over de economische gevolgen van het beëindigen van een samenwoonrelatie. In deze paper zal onderzocht worden of de economische gevolgen voor mensen die een samenwoonrelatie beëindigen verschillen van die na een echtscheiding. We bekijken of de verschillen tussen mensen die samenwoonden en voormalig gehuwden verklaard kunnen worden door verschillen in onder andere leeftijd, het al dan niet economisch afhankelijk zijn tijdens de relatie en de aanwezigheid van kinderen. Verder zal onderzocht worden of twee bekende copingstrategieën, het vinden van een nieuwe partner en het verhogen van de werkstatus, dezelfde effecten hebben voor mensen die een samenwoonrelatie beëindigen als voor mensen die uit de echt gescheiden zijn. Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zal gebruik gemaakt worden van een grootschalige, longitudinale, administratieve dataset van uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Het onderzoek werd gefinancierd door het mecenaat van de Nationale Bank België.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.