ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van gezinstype op middelengebruik en delinquent gedrag bij adolescenten
Authors: Vanassche, Sofie ×
Bekers, Tom
Sodermans, An Katrien
Matthijs, Koenraad #
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Leuven date:29 mei 2008
Abstract: Zowel echtscheiding zelf als complexe postmaritale gezinssituaties worden vaak in verband gebracht met negatieve gevolgen voor de kinderen. Voorbeelden zijn minder goede schoolprestaties, psychologisch onbehagen en meer probleemgedrag. Dat wordt bevestigd door empirisch onderzoek, maar ander onderzoek spreekt dat tegen: scheidingskinderen zijn lang niet altijd slechter af dan kinderen uit 'intacte' gezinnen. Of en in welke mate dat het geval is, hangt onder meer af van de omgangsvormen in de nieuwe gezinssituaties, de conflicten tussen de ex-partners, en de ouder-kindrelatie. In dit empirisch onderzoek wordt nagegaan hoe ouderlijke (echt)scheiding en de nieuwe gezinssituaties een invloed hebben op het middelengebruik (concreet: drugs, alcohol, tabak) en delinquent gedrag van jongeren. Concreet wordt nagegaan hoe de relatie tussen de gezinssituatie en middelengebruik en delinquent gedrag, wordt gemedieerd door ouderlijke monitoring, door ouderlijke conflicten en door de ouder-kindrelatie. Hierbij wordt ook expliciet aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes (en het differentiële effect van vaders versus moeders op hun zoons respectievelijk dochters) en aan verschillen naargelang de sociaal-economische status van het gezin waarin de jongeren opgroeien (belangrijk omwille van SES-verschillen qua cultuur en socialisatie). Er wordt gebruik gemaakt van data verzameld bij 1.700 14-18-jarige Vlaamse jongeren uit het algemeen secundair, het beroepssecundair en het technisch-secundair onderwijs.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Office for Educational Policy (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.