ITEM METADATA RECORD
Title: Aristocraten in de polder: over de geleidelijke opkomst van een bovengewestelijke adelsgroep in Holland, ca. 1430 - ca. 1530
Authors: Cools, Hans # ×
Issue Date: 2002
Publisher: Uitgeverij Verloren
Series Title: Holland: historisch tijdschrift vol:34 pages:167-181
Abstract: In het middeleeuwse Holland zou, naar het beroemde woord van Johan Huizinga, zelfs de adel burgerlijke trekjes hebben vertoond. De Franse en Bourgondische vorstenhoven, met hun ‘ridderlijke cultuur’ vormden voor Huizinga de tegenpool voor het ‘burgerlijke Holland’. Dat beeld lijkt wel onuitroeibaar. Ook de redacteur van Hollands jongste geschiedenis stelt dat samenleving in de polder van oudsher werd gekenmerkt door haar ‘burgerlijke karakter’ en dat dit karakter tot op heden mede bepalend is voor de Hollandse identiteit. Toch bestond er voor de komst van de Bourgondiërs in het Middeleeuwse Holland een duidelijk herkenbare adelsgroep. De Hollandse graven gaven tevens gestalte aan een Haagse hofcultuur. Huizinga kon voor zijn stelling dan ook geen ander bewijs aandragen dan dat hij bij zijn lectuur van de Bourgondische hofchroniqueurs slechts zeer weinig Hollanders ontmoette. In dit artikel ga ik allereerst na of er werkelijk zo weinig Hollandse edellieden deelnamen aan de Bourgondische hof –en bestuurscultuur als Huizinga meende. In de tweede helft van het artikel schets ik de situatie onder de Habsburgse opvolgers van de Bourgondische hertogen. Onder hun bewind bekleedden duidelijk meer Hollandse edellieden vooraanstaande posities in hofhouding en bestuur dan tevoren. Juist omdat die edellieden, ondanks hun Hollandse achtergrond, overal in de Nederlanden actief waren beschouw ik hen als leden van een bovengewestelijke adelsgroep. Die groep kreeg echter slechts langzaam gestalte, slechts een eeuw nadat Filips de Goede Holland had verworven, was ze tot volle wasdom gekomen.
ISSN: 0166-2511
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.