ITEM METADATA RECORD
Title: Case management in de Belgische burgerlijke rechtspleging: een stand van zaken ten behoeve van het rechtsvergelijkend debat
Authors: Allemeersch, Benoit
Issue Date: 2008
Publisher: Kluwer
Host Document: De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar. De traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief pages:303-313
Conference: T.P.R. Congres 200 jaar Code de Procédure Civile location:Gent date:26-27 Oct 2006
ISBN: 978-90-8670-578-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.