ITEM METADATA RECORD
Title: De F-lijst: hoe realistisch zijn de terugbetalingsvoorwaarden voor kinesitherapie bij kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen?
Authors: Vanvuchelen, Marleen ×
Bielen, An
Neerinckx, Eddy #
Issue Date: 2003
Publisher: Stichting Integratie Gehandicapten
Series Title: Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener vol:42 pages:20-40
Abstract: Minister van Sociale Zaken Vandenbroucke wenst de gezondheidszorg te optimaliseren. In dit kader stelde hij de F-lijst op, met richtlijnen voor terugbetaling van kinesitherapie voor patiënten met functionele beperkingen. Eén van de voorwaarden voor een gunstige terugbetaling van kinesitherapie voor een kind met een psychomotorische ontwikkelingsstoornis is dat dit kind uitvalt op een gestandaardiseerde psychomotorische test. Om deze maatregel te bevorderen stelde de Minister een indicatieve lijst op van psychomotorische tests, waarvan hij vermoedt dat deze het meest courant gebruikt worden in Vlaanderen en Wallonië. Het doel van deze studie is te onderzoeken welke psychomotorische tests effectief het meest gebruikt worden in Vlaanderen. Daar revalidatiecentra, in tegenstelling tot de zelfstandige kinesitherapeuten, al jaren een traditie van psychomotorisch onderzoek hebben, werden de 75 Vlaamse revalidatiecentra geënquêteerd. Uit deze enquête blijkt dat de 10 meest gebruikte tests de Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOMPT), de Beery Buktenica Developmental Test of Visual Motor Integration (VMI), de Beknopte Beoordelingsmethode voor Kinderhandschriften (BHK), de Bayley Scales of Infant Development (BOS), de Test of Visual Perception Skills (TVPS), de Körper Koordinationtest für Kinder (KTK), de Motoriktest für Vier-bis Sechsjährige Kinder (MOT 4-6), de Test van Piaget-Head, de Test d’Imitation des Gestes en de Beoordelingsmethode voor schrijfhouding en schrijfbeweging zijn.
Conclusie: Van de indicatieve lijst van Minister Vandenbroucke worden heden slechts 3 tests effectief courant gebruikt in de Vlaamse Revalidatiecentra: de BOMPT, de MOT 4-6 en de KTK. Ze zijn verouderd en testtheoretisch beperkt zijn. Meer recente en testtheoretisch meer waardevolle tests, zoals de Movement Assessment Battery for Children (MABC) en de Peabody Developmental Motor Scales-2 (PDMS-2) vonden slechts beperkt ingang in de Vlaamse revalidatiecentra.
Uit dit onderzoek formuleren we drie aanbevelingen voor Minister Vandenbroucke. Ten eerste dient de indicatieve lijst drastisch gereduceerd te worden tot wetenschappelijk onderbouwde en recente psychomotorische tests, zoals de PDMS-2 (2000), MABC (1992). Ten tweede dient door middel van representatieve steekproeven onderzocht te worden of de Amerikaanse normen van de PDMS-2 en de MABC al dan niet bruikbaar zijn voor de Vlaamse (Waalse) jeugd. Tot slot dient er zowel voor de kinesitherapeuten in Vlaamse revalidatiecentra als voor zelfstandige kinesitherapeuten bijscholing georganiseerd te worden, zodat het uiteindelijke doel van meer evidence based kinesitherapeutische onderzoek van kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen op termijn gerealiseerd kan worden.
ISSN: 0778-6026
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group for Neuromotor Rehabilitation
Research Group for Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation
Department of Rehabilitation Sciences - miscellaneous
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.