ITEM METADATA RECORD
Title: Les contrats de partenariat entre le secteur public et les entreprises privées en France. Développements récents
Authors: Dalle, Benjamin # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Vanden Broele
Series Title: Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke kronieken pages:542-563
Abstract: De ordonnantie nr. 2004-559 van 17 juni 2004 heeft een nieuw regime ingevoerd voor de PPS-contracten in Frankrijk. Dit komt bovenop de reeds bestaande instrumenten, met name de delegatie van de openbare dienst, de overheidsopdrachten, en verschillende andere complexe constructies, vaak met een beperkt toepassingsgebied. Deze hervorming maakt deel uit van wetgevende inspanningen om de samenwerking tussen de administratieve overheden en de private ondernemingen te verbeteren. Het door deze ordonnantie gecreëerde contract is een administratief contract van lange duur dat de privé-partner toelaat een globale missie uit te voeren waarvan het risico gedeeld is met de overheid. De ordonnantie brengt belangrijke innovaties aan in het recht van de overheidscontracten in Frankrijk, maar haar toepasssingsgebied is beperkt, ten gevolge van de grondwettelijke rechtspraak. Ondanks haar zwakheden kan deze ordonnantie beschouwd worden als een betekenisvolle eerste stap in de hervorming van de Franse publiek contracten.
ISSN: 1379-0323
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.