ITEM METADATA RECORD
Title: Het gebruik van geslacht in verzekeringsovereenkomsten: is er leven na 21 december 2007?
Authors: Thiery, Yves # ×
Issue Date: 1-Nov-2008
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:(2008-2009) issue:9 pages:346-359
Abstract: De wet van 21 december 2007 heeft een voor de verzekeringssector belangrijke wijziging aangebracht aan
art. 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Als
uitzondering op het algemeen discriminatieverbod in de Genderwet van 10 mei 2007, wordt het specifiek op
het domein van levensverzekeringsovereenkomsten toegestaan om directe onderscheiden te maken op grond
van het geslacht voor de bepaling van verzekeringspremies en -prestaties. Deze keuze om een
uitzonderingsregime te creëeren voor levensverzekeringen en ook de manier waarop aan deze keuze gestalte is gegeven in de wet, schijnt echter heel wat problemen te scheppen. In deze bijdrage trachten wij deze problemen in kaart te brengen en willen wij tegemoetkomen aan de door deze problemen gecreëerde rechtsonzekerheden.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Insurance Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.