ITEM METADATA RECORD
Title: De toepasselijkheid van de artikelen 759 e.v. bij grensoverschrijdende herstructureringen: het water mag niet langer te diep zijn voor Belgische juristen
Authors: Wyckaert, Marieke # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Biblo
Series Title: Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap pages:214-218
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.