ITEM METADATA RECORD
Title: Een wet... om wat te doen? En (vanaf) wanneer?
Authors: Allemeersch, Benoit
Van Orshoven, Paul
Issue Date: 2007
Publisher: die Keure
Host Document: De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand... Doorgelicht pages:1-14
ISBN: 978-90-8661-698-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.