ITEM METADATA RECORD
Title: Is artikel 747 Ger.W. van toepassing op de burgerlijke procedures voor de jeugdrechtbank?
Authors: Melis, Marie-Fran├žoise # ×
Issue Date: 4-Oct-2008
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:(2008-2009) issue:5 pages:178-182
Abstract: De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand lokte al heel wat vragen uit vanuit de praktijk. Een van deze vragen betreft de toepasselijkheid van het nieuwe art. 747 Ger.W. op de burgerlijke jeugdprocedures, wat al een twistpunt was onder de vroegere redactie van dit artikel. Deze bijdrage beoogt een antwoord te formuleren op deze vraag, aan de hand van een analyse van de bezwaren uit de praktijk.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.