ITEM METADATA RECORD
Title: Aanpassing van de wettelijke bepalingen inzake de uitzonderingen op het auteursrecht ter implementatie van de Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001
Authors: Janssens, Marie-Christine #
Issue Date: 2002
Conference: Belgische Vereniging voor De Bescherming van het Auteursrecht location:Brussel date:26 april 2002
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.