ITEM METADATA RECORD
Title: De leefmilieu-impact van de Dienstenrichtlijn
Authors: Van Eeckhoutte, Dries ×
Woldendorp, Hans #
Issue Date: 2007
Publisher: Die Keure
Series Title: Milieu- en energierecht issue:3 pages:131-150
Abstract: Op 27 december 2006 werd de zogenaamde Dienstenrichtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. Zij trad reeds de volgende dag in werking en moet door de lidstaten tegen 28 december 2009 in het nationale recht zijn omgezet. Hoewel de Dienstenrichtlijn in de eerste plaats een interne markt-dossier is, is de vraag naar haar impact binnen de milieusector zeer relevant. In deze bijdrage schetsen de auteurs de belangrijkste bepalingen van de Dienstenrichtlijn die een impact (kunnen) hebben op de Vlaamse milieureglementering. Daarbij staan ze stil bij de overeenstemmende bepalingen uit het richtlijnvoorstel en lichten zij toe waarom die bepalingen het gelukkig (vanuit het oogpunt van milieubescherming) niet hebben gehaald. De analyse mondt uit in het antwoord op de vraag of de Dienstenrichtlijn een aanvaardbaar evenwicht belichaamt tussen de verdere vrijmaking van de Europese dienstenmarkt en een hoog niveau van milieubescherming.
ISSN: 1373-4342
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.