ITEM METADATA RECORD
Title: Luchtruim is niet exclusief federaal, Noordzee ook niet
Authors: Van Eeckhoutte, Dries # ×
Issue Date: 16-May-2007
Publisher: Kluwer
Series Title: De juristenkrant: een actuele kijk op het recht issue:149 pages:7
Abstract: Het Hof van Cassatie bevestigt dat de federale overheid niet exclusief bevoegd is voor het luchtruim. De gewesten mogen geluidsnormen uitvaardigen voor de nationale luchthaven, als ze het evenredigheidsbeginsel respecteren. Het nieuwe argument van de federale overheid, dat naar analogie met de Noordzee, de gewesten territoriaal onbevoegd zijn om hun bevoegdheden uit te oefenen in het luchtruim, verwerpt Cassatie.
Description: The airspace does not resort under exclusive federale comptence, the North Sea neither.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.