ITEM METADATA RECORD
Title: Internationaal recht boven Grondwet: een betrekkelijke hiërarchie
Authors: Van Eeckhoutte, Dries # ×
Issue Date: 11-Jun-2008
Publisher: Kluwer
Series Title: De juristenkrant: een actuele kijk op het recht issue:171 pages:12-13
Abstract: In de rechtsleer heerst sinds enige tijd een opmerkelijke aandacht voor de vraag naar de hiërarchische verhouding tussen het internationaal recht en de Belgische Grondwet. De auteur stelt zich hierbij de vraag of die ruime aandacht wel evenredig is met het praktische belang van de problematiek en of elke rechterlijke uitspraak hieromtrent niet betrekkelijk is.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.