ITEM METADATA RECORD
Title: Mededingingsbeleid: 15 jaar Belgische ervaring
Authors: Van Cayseele, Patrick
Issue Date: Oct-2008
Publisher: KU Leuven CES - Leuvense economische standpunten 08.121
Abstract: Enkele maanden terug vierde de Nederlandse Mededingingsautoriteit haar 10-jarig bestaan met een groot opgezet colloquium. Alhoewel heel wat academici kritische geluiden ventileerden, komt de NMa naar voor als een onderlegde en zelfverzekerde mededingingsautoriteit.

Anders is het gesteld met de Belgische Mededingingsautoriteit (die zich recent profileert als BMa). Het 15-jarig bestaan ging quasi onopgemerkt voorbij. Door heel wat problemen in het begin werd de BMa in Europees perspectief in een “underdog-positie” geduwd, en meet ze zich een onopvallend profiel aan.

Toch zijn heel wat kritieken niet terecht. Maar vooral, er zijn recent enkele lichtpunten te bespeuren. Eén zwaluw maakt de lente echter niet, en naast een aantal kansen die opduiken om zich beter te profileren zijn er ook bedreigende factoren in het vooruitzicht. Deze worden toegelicht in dit Leuvens Economisch Standpunt, dat een referentiekader naar voor schuift om het mededingingsbeleid te evalueren. Dergelijke oefeningen werden namelijk recent door een aantal rekenhoven gedaan.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center of Monetary and Information Economics, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LES 121 - PVC - Mededingingsbeleid 15 jaar Belgische Ervaring_def.pdf Published 111KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.