ITEM METADATA RECORD
Title: MiFID: Competitie op financiële markten en financieel toezicht
Authors: Degryse, Hans
Issue Date: Oct-2008
Publisher: KU Leuven CES
Series Title: Leuvense economische standpunten 08.122
Abstract: De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is in staat de organisatie van handel op financiële markten grondig te veranderen. De doelstelling van MiFID is het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten via het toelaten van nieuwe handelsplatformen. MiFID verhoogt op deze manier de druk op de bestaande gereglementeerde markten zoals NYSE-Euronext en dit op twee manieren. Aan de ene kant vereist MiFID voldoende transparantie bij de prijsvorming, zowel ex ante als ex post, met inbegrip van de afhandeling van effectentransacties. Aan de andere kant eisen cliënten lagere tarieven en bestaat de dreiging van het opstarten van nieuwe handelsplatformen. Deze bijdrage bestudeert de verwachte impact van MiFID vertrekkende van de inzichten uit de recente academische literatuur. Tevens worden de uitdagingen aangegeven waarmee financieel toezicht geconfronteerd wordt ten gevolge van MiFID.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center of Monetary and Information Economics, Leuven
Research Center Finance, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LES 122 - HD - ESB-MiFID_update 9 sept_def.pdf Published 100KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.