ITEM METADATA RECORD
Title: Afdalen in de kloof tussen slachtoffers en straftoemeting. Participatie aan de rechterlijke besluitvorming door slachtoffers van misdrijven
Authors: De Mesmaecker, Vicky # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk vol:28 issue:4 pages:6-22
Abstract: Hoewel Zehr zich in 1990 nog genoodzaakt zag hen als ‘de voetnoten van de criminaliteit’ te omschrijven, baanden slachtoffers van criminaliteit zich inmiddels een weg
naar het centrum van de strafrechtspleging. Het meest omstreden recht dat zij daarbij verwierven, is het recht om deel te nemen aan het straftoemetingsproces. De representatie van het slachtoffer in de fase waarin over de maatschappelijke sanctie wordt beslist, neemt in westerse landen de vorm aan van schriftelijke slachtofferverklaringen,
voornamelijk gekend als ‘Victim Impact Statements’. Deze bijdrage verduidelijkt het gebruik van deze verklaringen en bepaalt het soort participatie dat slachtoffers middels deze verklaringen wordt toegekend. In het licht hiervan worden een aantal evoluties in het Belgische strafrecht geduid. De conclusie luidt dat niettegenstaande deze verklaringen een participatief element introduceren in de klassieke strafrechtspleging,zij in hun huidige vorm niet de geschikte bouwstenen zijn om deze tot een werkelijk communicatieve strafrechtspleging te ontplooien.
ISSN: 0771-1409
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.