ITEM METADATA RECORD
Title: Opgepast met rankings van goed bestuur!
Authors: Van Roosbroek, Steven ×
van Dooren, Wouter #
Issue Date: 2008
Series Title: Binnen Band vol:13 issue:59 pages:38-41
Abstract: Steeds meer academici en beleidsmakers zien ‘goed bestuur’ als hét antwoord op een groot aantal maatschappelijke vragen. Parallel met deze evolutie zijn er de laatste jaren talloze inspanningen geweest om de mate van goed bestuur te meten, zowel op het (inter)nationale als op het lokale niveau. In dit artikel gaan we in op een aantal rangschikkingen of ‘rankings’ van goed bestuur binnen de Vlaamse gemeenten. Laten deze indicatoren ons inderdaad toe om uitspraken te doen over de mate van ‘goed bestuur’? Hoe, en op welk niveau moeten we ze interpreteren?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Artikel Binnenband.pdfArtikel Published 157KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.