ITEM METADATA RECORD
Title: Interpretatieve wetsbepalingen en het rechtszekerheidsbeginsel: een gespannen verhouding. Noot onder Arbitragehof, arrest nr. 189/2002 van 19 december 2002
Authors: Van Nieuwenhove, Jeroen ×
Muylle, Koen #
Issue Date: 2003
Publisher: Vanden Broele
Series Title: Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke kronieken vol:7 pages:323-331
ISSN: 1379-0323
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.