ITEM METADATA RECORD
Title: Recente rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake milieustakingsvordering en toegang tot de rechter voor verenigingen
Authors: Melis, Marie-Fran├žoise # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Die Keure
Series Title: Milieu- en energierecht issue:4 pages:274-281
Abstract: De Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu functioneert nu vijftien jaar, maar blijft in de praktijk vaak een onderwerp van discussie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het Hof van Cassatie zich geregeld dient uit te spreken over de draagwijdte van deze wet. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op een aantal recente uitspraken van het Hof van Cassatie inzake de milieustakingsvordering en – ruimer – inzake de toegang tot de rechter voor verenigingen.
ISSN: 1373-4342
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.