ITEM METADATA RECORD
Title: De modernisering van het mededingingsrecht en de consument
Authors: Keirsbilck, Bert # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Larcier
Series Title: Consumentenrecht / Droit de la consommation vol:19 pages:3-37
Abstract: Dit artikel beoogt na te gaan wat de modernisering van het mededingingsrecht te betekenen heeft of kan hebben voor de consument. Met «modernisering van het mededingingsrecht» wordt verwezen naar de meer economische georiënteerde en gedecentraliseerde toepassing van art. 81 en 82 EG-Verdrag (hierna EG). Voor het opzet van dit artikel is een goed zicht op de beschermingsdoelstellingen van het Europees mededingings- en consumentenrecht vereist, wat ook enig inzicht in de grondslagen van het Europees economisch recht vergt (eerste deel). Vervolgens kunnen de gemoderniseerde materiële en procedurele regels van het Europees mededingingsrecht vanuit het perspectief van de consument worden onderzocht (tweede en derde deel). Tot slot volgen enkele conclusies (vierde deel).
ISSN: 1370-6888
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for a Common Law of Europe (-)
Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.