ITEM METADATA RECORD
Title: Expertise in overheidsmanagement ontwikkelen: de case van het public management programme in de federale overheid
Authors: Broucker, Bruno ×
Hondeghem, Annie #
Issue Date: 2008
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:13 issue:3 pages:52-59
Abstract: In 2001 werd, ter ondersteuning van de hervorming van de Belgisch federale administratie (de Copernicushervorming), een specifieke opleiding in overheidsmanagement opgericht. Voor dit ‘Public Management Programme’ (PUMP) werden drie doelstellingen geformuleerd: (1) een pool van experten creëren om de Copernicushervorming mee vorm te geven, (2) managementcapaciteit binnen de federale overheid creëren en (3) een inter- en intraorganisationeel netwerk van ambtenaren ontwikkelen.
Hoewel over de jaren heen de Copernicusplannen aangepast en teruggeschroefd werden, is PUMP blijven bestaan ten voordele van de algemene modernisering van de federale overheid.
Dit artikel wil ingaan op deze opleiding, haar specifieke context en haar missie binnen de administratie. De centrale vraag van dit artikel is na te gaan of een dergelijke opleiding inderdaad van nut kan zijn voor de overheid en haar modernisering. Anno 2008 zijn er immers heel wat gegevens die aantonen dat PUMP positieve resultaten heeft gegenereerd voor de deelnemende ambtenaren en de federale overheidsorganisaties.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.