ITEM METADATA RECORD
Title: Welke urinederivatie is aan te bevelen na cystectomie voor blaaskanker
Authors: Van Poppel, Hendrik ×
Baert, Luc #
Issue Date: 1990
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:46 issue:6 pages:417-422
Abstract: Aan patiënten, die een radicale cystectomie ondergaan, kunnen verschillende methodes van urinederivatie voorgesteld worden. De laatste jaren is er veel belangstelling voor oplossingen waarbij het dragen van uitwendige opvangmiddelen niet noodzakelijk is. Darmsegmenten kunnen gebruikt worden, niet alleen om een klassieke ileale (of colische) stoma te maken waarbij de urine constant afloopt (conduit), maar ook om een blaas te reconstrueren of om een droge stoma aan te leggen door een continente reservoir die met intermitterende catheterisatie moet worden geledigd.
De verschillende mogelijkheden moeten met de kandidaat voor de cystectomie besproken worden evenals de mogelijke verwikkelingen die nochtans door juiste indicatiestelling, aangepaste technieken en chirurgische ervaring moeten kunnen worden beperkt.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.