ITEM METADATA RECORD
Title: De urethrastent: nieuwe behandeling voor stricturen
Authors: Baert, Luc ×
Van Poppel, Hendrik
ELDIN, A #
Issue Date: 1990
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:46 issue:16 pages:1160-1162
Abstract: Sinds de techniek van de inwendige optische uretrotomie van toepassing is, zijn de resultaten van de behandeling van urethrastricturen duidelijk verbeterd. Toch is een aanzienlijk percentage recidieven niet te vermijden. Hiervoor kan chirurgische urethraplastiek worden voorgesteld. Bij erg proximaal gelegen letsels is hierbij het risico op incontinentie niet denkbeeldig.
Recent werd bij de behandeling het gebruik aangeprezen van een buisvormig metalen netje dat endoscopisch in de vooraf gedilateerde urethrastrictuur wordt geplaatst en dat geleidelijk aan in de wand ingroeit.
Bij hardnekkig recidiverende korte bulbaire stricturen werden hiermede zeer goede resultaten genoteerd. Ook stricturen in de omgeving van of uitbreidend in de sfincter konden met goed resultaat worden behandeld.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.