ITEM METADATA RECORD
Title: Lasers in de urologie
Authors: Baert, Luc ×
Leonard, A
Van Poppel, Hendrik #
Issue Date: 1988
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:44 pages:45-49
Abstract: Naast bekende technologische hoogvliegers zoals de extracorporele niersteenverbrijzeling (ESWL) en de percutane technieken, doet ook de LASER zijn intrede in de urologie. Na bespreking van enkele fysische grondbegrippen worden de huidige toepassingsmogelijkheden van de Neodymium-YAG-laser in de urologie belicht. Bijkomende ontwikkelingen zoals de fotodynamische therapie worden aangestipt.
De waarde van de laserbehandeling in de urologie wordt besproken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.