ITEM METADATA RECORD
Title: Wegen van verzoening gaan..
Authors: Salazar, Noel B. # ×
Issue Date: Jan-1998
Publisher: Gemeenschap voor christelijk leven
Series Title: Christelijk leven vol:26 issue:5 pages:5-7
Abstract: In onze huidige samenleving is het niet altijd gemakkelijk om in de waarden van 'verzoening' te geloven, vooral niet wanneer we regelmatig geconfronteerd worden met hoog oplaaiende internationale conflicten. Ook in onze eigen kleine leefwereld is het zich met elkaar verzoenen na een ruzie of meningsverschil geen vanzelfsprekendheid. In Taizé, een onooglijk klein dorpje in het zuiden van Bourgondië, probeert een bloeiende gemeenschap van broeders al enkele decennia lang het ideaal van de verzoening voor te leven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.