ITEM METADATA RECORD
Title: Openheid voor “onverwachte ontmoetingen”: Een uitdaging..
Authors: Kalamba Nsapo, Sylvain * ×
Salazar, Noel B. * #
Issue Date: 2001
Series Title: Wereld en zending: tijdschrift voor missiologie vol:30 issue:1 pages:11-17
Abstract: Ontmoetingen tussen volken en kerkgemeenschappen vragen om een diepgaande bezinning ten aanzien van rijkdom en de grenzen van uitwisseling en wederkerigheid.
URI: 
ISSN: 0017-9531
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.