ITEM METADATA RECORD
Title: Medicijn, metafoor en metonymia: enkele kanttekeningen
Authors: De Boeck, Filip # ×
Issue Date: 1990
Series Title: Medische antropologie vol:2 issue:1 pages:20-24
Abstract: Medicijn, metafoor en metonymia: enkele kanttekeningen

Filip De Boeck levert commentaar op het voorafgaande artikel van Van der Geest. Hij bekritiseert diens beperkte definitie van 'metafoor' en de daaruit voortvloeiende reductionistische visie op wat een medicijn is en doet en wat ziek-zijn betekent.
ISSN: 0925-4374
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Institute for Anthropological Research in Africa
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
medicijn, metafoor, metonymia.pdf Published 201KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.