ITEM METADATA RECORD
Title: Civium causa. Handboek Romeins recht
Authors: Waelkens, Laurent
Issue Date: 2008
Publisher: Acco
Abstract: Het Romeinse recht heeft in alle eeuwen invloed gehad op het maatschappelijk denken en het blijft prominent aanwezig in het Westerse denken. Achter elke maatschappelijke reflex steekt een stukje Romeins recht. De studie van het Romeinse recht is dan ook geen oudheidkunde, maar studie van oud recht en de receptie ervan in het rechtsdenken. Sinds de elfde eeuw wordt het onafgebroken bestudeerd aan de universiteit. In de negentiende en twintigste eeuw werd daarbij de klemtoon gelegd op de gemeenschappelijke wortels van het burgerlijke recht en werden de Romeinse bronnen bekeken vanuit de burgerlijke wetboeken. Op vandaag is die studie gericht op het Europese recht. Het gaat niet meer louter over civiele instellingen, maar ook over de receptie en het overnemen van instellingen. Civium causa was in 2003 het eerste handboek Romeins recht waarin de receptie in de middeleeuwen en de nieuwe tijden de centrale plaats kreeg die zij sinds twintig jaar in de wetenschap van het Romeinse recht bekleedt. De totaal nieuwe aanpak had als gevolg dat er veel ruimte tot verbetering was. In deze tweede editie van 2008 wordt dezelfde methode gevolgd en worden dezelfde onderwerpen behandeld, maar alles is herbekeken en herschreven. Alle publicaties van de auteur sinds 2003 werden in dit handboek verwerkt. Het gaat er over de geschiedenis van het Romeinse recht tot in de nieuwste tijden, over procesvoeren, vermogens en families, erven, goederen, verbintenissen en sociaal-economisch recht. Deze tweede editie richt zich weerom tot studenten en tot juristen die willen bijblijven met de actuele romanistiek.
ISBN: 978-90-334-7188-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.