ITEM METADATA RECORD
Title: Een praktische leidraad bij de invoering van een instrument voor peerevaluatie
Authors: Deleenheer, Griet
Dochy, Filip
Issue Date: 2008
Publisher: Wolters Plantyn Professionele Informatie,
Host Document: Begeleid zelfstandig leren edition:Losbladig pages:99-126
Article number: afl. 20
Abstract: In het artikel wordt een instrument besproken voor peerevaluatie. In dit korte bestek wordt aandacht geschonken aan:
- het instrument: waartoe dient het, hoe werkt het, welke communicatie voer ik errond;
- het integreer ik het instrument in mijn lespraktijk.
Het uitgangspunt van het artikel is praktisch van aard. In een eerste deel wordt het instrument zeer duidelijk omschreven zodat men er direct mee aan de slag kan. Er wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn en tot welke finaliteit het leidt. Immers, nie alle vormen van peerevaluatie zijn geschikt om om het even welk doel te bereiken.

In een tweede deel wordt aandacht geschonken aan de implementatie in het onderwijs. Het invoeren van een nieuwe evaluatievorm vereist immers ook een aanpassing van de werkvorm. Er worden tips en valkuilen gegeven die - komende uit de praktijk - je als leerkracht direct inspireren om ermee aan de slag te gaan.

Inleidend worden een aantal begrippen uitgelegd en achteraan het artikel is een bibliografie voorzien die ter verdieping van dit thema kan worden geraadpleegd.
ISBN: 978-90-301-8933-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.