ITEM METADATA RECORD
Title: Principes van geoptimaliseerde adjuvante intravesicale therapie na transurethrale resectie van oppervlakkig transitionelecelcarcinoom van de blaas
Authors: Cordemans, C ×
Schoonooghe, P
Van Cleynenbreugel, Ben
Van Poppel, Hendrik #
Issue Date: 2008
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:64 issue:7 pages:329-336
Abstract: Vertrekkend van een literatuurstudie worden de effectiviteit en de toxiciteit van immunotherapie met Bacillus Calmette-Guérin (BCG) als adjuvante behandeling voor oppervlakkig transitionelecelcarcinoom (TCC) tegen elkaar afgewogen.
Vooreerst wordt een subgroep hoogrisicotumoren afgebakend waarin het risico van BCG-immunotherapie opweegt tegen het risico van de tumor. Voor tumoren met een lager risico volstaat immers een minder effectieve chemotherapie, gepaard met minder ernstige verwikkelingen. De recent verfijnde risicostratificatie (EORTC) laat de arts toe gefundeerd voor elke patiënt de meest geschikte (adjuvante) behandeling te kiezen.
Vervolgens worden vanuit de behandelingsprincipes van immunotherapie en chemotherapie aanbevelingen geformuleerd om de gevaren in te perken en de effectiviteit op te drijven. Deze geoptimaliseerde BCG-immunotherapie is effectief en veilig voor patiënten met oppervlakkig transitionelecelcarcinoom met een hoog risico.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.