ITEM METADATA RECORD
Title: Kundig omgaan met spanningen: Milieurisico's en de vorming van sociale verantwoordelijkheid: een gevalsstudie van een afvalvoorkomingsproject in Dilbeek
Authors: Jans, Marc
Wildemeersch, Danny
Issue Date: 1995
Publisher: K.U.Leuven, Onderzoeksgroep Milieu, Maatschappij en Educatie.
Description: Eindrapport van het begeleidend onderzoeksproject VLIM/B03 in het kader van het Vlaams impulsprogramma mileutechnologie
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.