ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van schoolfactoren op de onderwijsloopbaan van individuele leerlingen. Een thema dat meer aandacht verdient
Authors: Van Damme, Jan ×
Peeters, Leon #
Issue Date: Jan-1990
Publisher: Uitgeverij Baeté
Series Title: Nova et Vetera: Tweemaandelijks tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding vol:67 issue:3 pages:213-224
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.