ITEM METADATA RECORD
Title: De overgang van secundair naar hoger onderwijs: Een follow-up van 6000 abituriënten. Rapport 1: Uitgangspunten en dataverzameling
Editors: Stinissen, Jules
Contributors: SOHO-Consortium KULeuven
Henderikx, P.
Huygelier, Noël
Janssen, Petrus J.
Peeters, L.
Tistaert, Gustaaf
Van Damme, Jan
Vander Steene, Gilbert
Vermeersch, Bert
Vermeulen, P.
Issue Date: 1986
Publisher: Acco
Series Title: Longitudinaal onderzoek van de studieloopbaan in het secundair onderwijs en de overgang van secundair naar hoger onderwijs : FKFO-project op ministerieel initiatief : uitgevoerd door het SOHO-consortium (K.U.Leuven). vol:Deelproject 1
ISBN: 90-334-1592-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Onderzoeksgroep psychodiagnostiek en psychopathologie (-)
Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.