ITEM METADATA RECORD
Title: De overgang van secundair naar hoger onderwijs : Een follow-up van 6000 abituriënten. 3 : Doorstromen en slagen
Editors: Stinissen, Jules
Contributors: SOHO-Consortium KULeuven
Henderikx, P.
Huygelier, N.
Janssen, P. J.
Peeters, L.
Tistaert, G.
Van Damme, Jan
Vander Steene, G.
Vermeersch, B.
Vermeulen, P.
Issue Date: 1987
Publisher: Acco
Description: Longitudinaal onderzoek van de studieloopbaan in het secundair onderwijs en de overgang van secundair naar hoger onderwijs : FKFO-project op ministerieel initiatief : uitgevoerd door het SOHO-consortium (K.U.Leuven). Deelproject 1
ISBN: 90-334-1594-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.