ITEM METADATA RECORD
Title: Management Control: franchising vanuit een controlperspectief: welke controlmechanismen gebruiken voor welke controlproblemen?
Authors: Verbieren, Sofie ×
Cools, Martine
Van den Abbeele, Alexandra #
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Wolters Kluwer
Series Title: Management Control & Accounting vol:4 issue:June pages:26-33
Abstract: Franchising is een ondernemingsvorm waarbij individuele franchisenemers een
bedrijf exploiteren volgens het concept van de franchisegever. Vaak wordt
franchising vanuit een marketing of een strategisch oogpunt benaderd. In dit
artikel echter beargumenteren we dat controllers een cruciale rol kunnen spelen
in het succes van een franchisenetwerk. De nauwe samenwerkingverbanden
tussen de franchisegever en de franchisenemers kunnen immers aanleiding geven
tot specifieke managementcontrolproblemen. Dit artikel heeft tot doel om de
bestaande literatuur rond franchising opnieuw te bekijken vanuit een
controlperspectief en om een overzicht te bieden van de controlmechanismen die
kunnen worden gebruikt om de verschillende controlproblemen binnen franchising
op te lossen.
ISSN: 1386-3452
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven
Department of Accountancy, Finance and Insurance (AFI), Leuven - miscellaneous
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of Accountancy and Taxation, Campus Carolus Antwerp
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Verbieren_Cools_Van_den_Abbeele_2008.pdfMain article Published 191KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.