ITEM METADATA RECORD
Title: De verzekeraar moet bewijzen dat aan de voorwaarden van de uitsluiting van dekking is voldaan (noot onder Cass. 13 april 2007)
Authors: Van Schoubroeck, Caroline # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge vol:113 pages:802-802
ISSN: 0772-8050
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Risk and Insurance Studies (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.