ITEM METADATA RECORD
Title: Terugvordering door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de verstrekte hulp bij de ontvanger ervan
Authors: Simoens, Dries # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:(2008-2009) pages:50-57
Abstract: In welke gevallen, ook buiten de hypothese van een onverschuldigde betaling, kunnen het leefloon en andere vormen van OCMW-dienstverlening worden teruggevorderd ten laste van de (gewezen) beneficiant ervan? Welke zijn van een dergelijke terugvordering de voorwaarden en modaliteiten?
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.