ITEM METADATA RECORD
Title: Technieken voor het expliciteren en interpreteren van oplossingsgedrag in het kader van studiebegeleiding
Authors: Masui, Chris
Borremans, A.
Van Damme, Jan
Vandenberghe, Roland
Issue Date: 1986
Publisher: Acco
Host Document: Onderwijsleerprocessen. Bevindingen van Leuvens onderwijspsychologisch onderzoek. pages:49-88
Description: Leuvense Pedagogische Bijdragen
ISBN: 90-334-1326-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.