ITEM METADATA RECORD
Title: Uitgangspunten van de zorgethische benadering van Joan Tronto: reacties vanuit het Vlaams sociaal werk
Authors: Houberghs, Katelijne ×
Hermans, Koen #
Issue Date: 2008
Publisher: Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk
Series Title: Tijdschrift voor Welzijnswerk vol:32 issue:292 pages:19-26
Abstract: De masteropleiding Sociaal werk van de K.U.Leuven organiseerde op 14 maart 2008, samen met Genderstudies van de K.U.Leuven, haar eerste internationale lenteseminarie met als gast Joan Tronto. Joan Tronto is verbonden aan de City University of New York en doceert politieke wetenschappen en vrouwenstudies. Ze verwierf in de jaren negentig internationale faam met haar boek 'Moral boundaries: a political argument for an ethic of care'. Tijdens het lenteseminarie gaf Joan Tronto een introductie over haar benadering van zorgethiek.
In het tweede gedeelte reflecteerden drie Vlaamse sociaal werkers vanuit hun ervaring op de theorie van Tronto: Liesbet Smeyers, teamcoördinator en maatschappelijk werker op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Leuven, Cis Dewaele, coördinator van Vlaams Straathoekwerk Overleg en Lieve Vanderlinden, diensthoofd Sociaal werk UZ Leuven.
In deze bijdrage willen we eerst stilstaan bij de theoretische uitgangspunten van Tronto. Daarna geven we een korte samenvatting van de reacties van de Vlaamse sociaal werkers over de bruikbaarheid van dit kader.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20090709110728394.pdf Published 3783KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.