ITEM METADATA RECORD
Title: Een slimme overheid denkt aan 'haar' pensioen op tijd: over de pensioenbescherming van vrouwen in België
Authors: Van den Troost, Ann ×
Peeters, Hans #
Issue Date: 2008
Publisher: SWP, Amsterdam
Series Title: Geron: tijdschrift over ouder worden & maatschappij vol:10 issue:2 pages:31-34
Abstract: De eerste naoorlogse generaties buitensshuiswerkende vrouwen drukken ons sinds enige tijd met de neus op de pensioengevolgen van te weinig en/of atypische loopbaanopbouw. De verschillende pensioenbescherming van oudere vrouwen en mannen is in België dan ook één van de centrale aandachtspunten in het huidige vergrijzingsdebat. In deze bijdrage illustreren we dit debat aan de hand van recent cijfermateriaal. Vervolgens gaan we kort in op de achtergronden en uitdagingen van de pensioenbescherming voor vrouwen.
ISSN: 1389-143X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
slimme overheid.pdf Published 2000KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.