ITEM METADATA RECORD
Title: De Ndembu en aLuund in één mand: divinatie en 'sociaal drama'
Authors: De Boeck, Filip # ×
Issue Date: 1993
Series Title: Medische antropologie vol:5 issue:2 pages:208-226
Abstract: De Ndembu en aLuund in één mand: Divinatie en 'sociaal drama'

Aan de hand van een vergelijking van de manddivinatie bij de aLuund (Zaïre) en de Ndembu (Zambia), wordt in dit artikel een kritiek geformuleerd op enkele aspecten van Turners sociaal-dramamodel en zijn interpretatie van de Ndembu divinatie, die een cruciale plaats inneemt in dit model. Meer bepaald worden bedenkingen geformuleerd bij Turners visie op de manddivinatie als mechanisme voor sociaal herstel, en als talig, cognitief en narratief gebeuren.


The Ndembu and aLuund in one basket: Divination and 'social drama'

The author compares basket divination among the aLuund (Zaïre) and Ndembu (Zambia). He criticises some aspects both of Victor Turner's social drama model and of Turner's interpretation of Ndembu divination which takes a central position in this model. He particularly objects to Turner's view of basket divination as a language-based, cognitive and narrative event, which being, at the same time, a mechanism for restoration of normal social relations.
ISSN: 0925-4374
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Institute for Anthropological Research in Africa
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
deboeck2.pdf Published 739KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.