ITEM METADATA RECORD
Title: Op eigen kracht voor de ongebonden kiezer? Over de veranderingen in de relaties tussen middenveld en politieke partijen
Authors: Billiet, Jaak # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:14 issue:3 pages:277-313
Abstract: In deze bijdrage wordt de balans opgemaakt van wat het verkiezingsonderzoek met betrekking tot culturele verschuivingen kan leren. De auteur maant daarbij aan tot voorzichtigheid en tot kritische interpretaties.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ethische perspectieven.pdfmain article Published 271KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.